Blog

boy-1822621_640.jpg

Kto może zostać wychowawcą obozu, kolonii czy półkolonii?

Do takich osób zaliczają się:

 1. nauczyciele (czynni zawodowo)
 2. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia*,
 3. słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia*,
 4. osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
 5. instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,
 6. przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
 7. trenerzy i instruktorzy sportowi.

Osoby wymienione w pkt. 4-7 muszą  mieć ukończone 18 lat życia i   posiadać co najmniej średnie wykształcenie (z wyłączeniem instruktorów harcerskich pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie).

* Odpowiednie przeszkolenie –  zajęcia ujęte w programie studiów zawierające program kursu przygotowawczego  dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży określony w rozporządzeniu.

 

Dokumentami potwierdzającymi ww. kwalifikacje są odpowiednio: 

– zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem zgłoszenia wypoczynku)

– legitymacja instruktorska lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie stopnia instruktorskiego

–  zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia

 

Kto może zostać kierownikiem kolonii?

Osobami uprawnionymi do kierowania wypoczynkiem są wyłącznie:

– nauczyciele (czynni zawodowo)

– czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza,

– inne osoby

 

JEŚLI spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późń. zm.)
 2. spełniają warunki wymienione w § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia, a więc są osobami pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne  i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 3. posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Obowiązek posiadania zaświadczenia ukończenia kursu instruktażowego dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży nie dotyczy osób aktualnie zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

 

Dokumentami potwierdzającymi ww. kwalifikacje są odpowiednio: 

– zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem zgłoszenia wypoczynku)

– legitymacja instruktorska lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie stopnia instruktorskiego i aktualne pełnienie funkcji w organizacji

– zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży obejmującego program określony w załączniku nr 4 do rozporządzania

– dokument  potwierdzający pełnienie funkcji kierowniczej w placówce oświatowej.

 

Ponadto w każdym przypadku kierownik zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający trzyletni okres pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej

Praca wychowawcy kolonijnego jest zajęciem, które daje mnóstwo satysfakcji i przyjemności, ale jest też bardzo wymagające. Wakacje czy ferie to czas, kiedy dzieci odpoczywają od szkolnych reguł i zasad. Niejeden doświadczony wychowawca kolonijny podpowie Ci, że w takiej atmosferze odprężenia z dużym prawdopodobieństwem dzieci dostarczą Ci większej liczy atrakcji niż ty będziesz im w stanie zaproponować.

Mimo wszystko możesz być pewny, że praca wychowawcy okaże się dla Ciebie wartościowym doświadczeniem. Rozwiniesz umiejętności pedagogiczne i organizacyjne, a w pamięci pozostaną dobre wspomnienia i wdzięczni podopieczni.

Jak dostać pracę jako wychowawca? Wpisz w CV informacje, które przekonają pracodawcę, że poradzisz sobie z grupą dzieci. Możesz wykorzystać do tego celu sekcje CV poświęcone umiejętnościom i kompetencjom miękkim. Przede wszystkim zaznacz, że jesteś osobą odpowiedzialną. To ważne, bo odpowiadasz za zdrowie i bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

Kolejna ważna cecha to otwartość, zdolności komunikacyjne oraz organizatorskie. Powinieneś być w stanie zaplanować ciekawie plan dnia, mieć wiele pomysłów na aktywności, gry, zabawy i kreatywne zajęcia dostosowane do wieku uczestników, ale też musisz umieć zbudować swój autorytet i umiejętnie zarządzać czy zdyscyplinować grupę. Umiejętność rozwiązywania konfliktów, trzymania nerwów na wodzy oraz pracy w sytuacjach stresowych będą na wagę złota.

Nie ograniczaj się do wymienienia pożądanych cech w CV. Postaraj się je też wyeksponować podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dobrze jest podać przykłady sytuacji, w których musiałeś zaopiekować się grupą dzieci – przeprowadzić zajęcia, zadbać o bezpieczeństwo podczas wycieczki itp.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruter poprzez zadawanie odpowiednich pytań będzie chciał sprawdzić, czy to co napisaliście w CV jest zgodne z prawdą. Oto kilka pytań, których możemy się spodziewać od osoby przeprowadzającej rekrutacje:

 • Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?
 • Z czego jesteś dumny?
 • Daj mi przykład, kiedy coś zrobiłeś nie tak jak powinieneś. Kiedy coś poszło nie po Twojej myśli. Jak sobie poradziłeś z taką sytuacją?
 • Czego oczekujesz od pracodawcy?
 • Opowiedz mi o Twoim dotychczasowym doświadczeniu.
 • Jaka była najbardziej stresująca sytuacja w pracy, w której się Pan(i) znalazł(a)?
 • Z jakimi ludźmi pracuje się Panu/Pani najlepiej?
 • Co powiedzieliby o Panu/Pani współpracownicy?

 

Podczas aplikowania do pracy można wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie na wychowawcę wypoczynku. Nauka zdobyta w trakcie solidnego szkolenia z pewnością pozwoli Ci zapunktować podczas rozmowy z rekruterem.

Powodzenia podczas rekrutacji!