Blog

awhCbhLqRceCdjcPQUnn_IMG_0249.jpg

Jak znaleźć pracę w trakcie koronawirusa? Jak planować swoją karierę?

Ostatnie wydarzenia na świecie związane z epidemią i niepewnością na rynku pracy sprawiają, że wiele osób obawia się o swoją karierę i przyszłość zawodową. Postaraj się aktywnie wykorzystać ten czas i nie przestawaj działać.

Znajdź chwilę na:
👉 spisanie swoich sukcesów zawodowych
👉 uaktualnienie CV
👉 uaktualnienie profilu na LinkedIn
👉 przeglądanie serwisów  z ofertami
👉 odświeżenie relacji
👉 zrobienie listy firm, do których wyślesz CV po kryzysie
👉 zdobywanie nowych kompetencji / robienie kursów

Nie czekaj bezczynnie tylko weź sprawy w swoje ręce. Staraj się, o ile to możliwe, przygotować na nadchodzącą przyszłość. Zdrowia!

 

Różne pokolenia na rynku pracy – do którego należysz Ty?

Często mówi się o tym, że dużo cech wspólnych łączy pracowników należących do tego samego pokolenia. Czy rzeczywiście tak jest? Do której z tych grup należysz?

Pokolenie „Z” – urodzeni w drugiej połowie lat 90 lub po 2000 roku, osoby doskonale odnajdujące się w świecie nowoczesnych technologii, otwarci, twórczy, mobilni;

Pokolenie „Y” (Milenialsi) – urodzeni na przestrzeni lat 80′ i 90′, pierwsze pokolenie osób obeznanych z technologiami cyfrowymi, pewni siebie, dobrze wykształceni, władający językami obcymi;

Pokolenie „X” osoby, które weszły na rynek pracy około 89 r., przywiązani do tradycyjnych kontaktów międzyludzkich i komunikacji twarzą w twarz;

Pokolenie „Baby Boomers” – lojalni pracownicy, szanujący autorytety, szukający stabilizacji.

Co ciekawe, powyższy podział choć tak często przytaczany i funkcjonujący w powszechnej świadomości, ma przede wszystkim charakter anegdotyczny. Oznacza to, że powyższe rozróżnienia nie zostały wyodrębnione na podstawie badań naukowych. Cechy, które przypisuje się kolejnym pokoleniom mają charakter stereotypów i można je traktować z przymrużeniem oka.

Nie ulega wątpliwości, że udział poszczególnych pokoleń w strukturze firmy, ma wpływ na charakter zespołu. Wielu pracodawców chce czerpać z potencjału każdej grupy wiekowej, bo mogą się one od siebie wiele nauczyć. Ważne, żeby w przypadku zróżnicowania wiekowego pracowników, czerpać to co najlepsze z ich doświadczeń, niezależnie od tego, jakie pokolenie reprezentują.

Najmłodsze pokolenie może czerpać z doświadczenia jakie zdobyły osoby urodzone w latach 80-90 oraz „baby boomersów”, natomiast pokolenie” Z” jest w stanie pokazać jak można usprawnić i ułatwić ich dotychczasową pracę przy pomocy dzisiejszych technologii. Nieuniknione jest to, że każde nowe pokolenie będzie miało inne oczekiwania i wymagania od rynku pracy. Jest to ukształtowane w dużej mierze przez uwarunkowania, w jakich przychodzi im dorastać, zdobywać wykształcenie i rozpoczynać karierę na rynku pracy.  Przystosowując się do warunków otaczającego ich świata, rozwijają różne cechy i umiejętności.

Niezmiernie ważna jest komunikatywność, otwartość oraz gotowość na naukę i rozwijanie nowych umiejętności przez pracownika niezależnie od tego, jakie pokolenie reprezentuje.

Jak myślisz, czego od Twojego pokolenia można się dowiedzieć? Jakie są atuty Twojego wieku?