Dokumenty

Kartę Kwalifikacyjną oraz oświadczenie prosimy wydrukować, wypełnić, opatrzyć podpisami obojga rodziców
oraz dostarczyć pierwszego dnia półkolonii rano.