Magda

Posts by Magda

ferie-zimowe-w-Polsce-2021-scaled.jpg

Półkolonie zimowe 2021. Zima w mieście Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Lublin, Łódź i Gdańsk

Czy szukasz ciekawych półkolonii zimowych dla swojego dziecka?

Mały Geniusz po raz kolejny organizuje wyjątkowe półkolonie, w których do tej pory wzięło już udział prawie 12 tysięcy zadowolonych dzieci podczas 500 turnusów w 8 lokalizacjach w Polsce. Jesteśmy doświadczonym organizatorem wypoczynku. Wyróżniamy się atrakcyjną ceną oraz bardzo bogatym programem, w którym każdy Mały Geniusz odnajdzie coś dla siebie. Dzieci biorą udział w ciekawych zajęciach np. z medycyny, eksperymentów, szermierki, pszczelarstwa, zumby, prawa kosmicznego, fotografii, wystąpień publicznych, szybkiego zapamiętywania, druku 3D, majsterkowania, tańców swingowych oraz wielu innych. W każdym tygodniu pojawiają się zajęcia artystyczne, humanistyczne oraz ścisłe. Uczymy dzieci przez zabawę.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 • 2 turnusy w każdym mieście
 • Długie godziny zajęć: 7:30 do 17:30/18.00
 • Atrakcyjna cena już od 419 zł za turnus
 • Smaczne wyżywienie: obiad, podwieczorek, zimne i ciepłe napoje
 • Zajęcia z mistrzami, profesjonalna i wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 • Dzieci są bezpieczne- zgłaszamy półkonie do Kuratorium Oświaty
 • Możesz wykorzystać u nas bon turystyczny
 • Zapisujesz bez ryzyka – w przypadku mało prawdopodobnego braku możliwości zorganizowania półkolonii w ferie niezwłocznie otrzymasz 100% zwrot opłaconej kwoty.

W trakcie półkolonii będą się odbywać różne zajęcia m.in. z: fotografii, prawa, szachów, sztuki wystąpień publicznych, inteligencji finansowej, technik szybkiego zapamiętywania, , gry na rurkach bum bum, dykcji i emisji głosu, pszczelarstwa, budowania pewności siebie, eksperymentów, inteligencji emocjonalnej, ogrodnictwo, języków np. gruzińskiego, japońskiego, chińskiego, reżyserii, ethno design, dziennikarstwa, egiptologii, kuglarstwa, krawiectwa, warcabów, gier matematycznych, zdrowego odżywiania, perkusji ciała, pierwszej pomocy oraz wielu innych.

Zajęcia tematyczne prowadzą Mistrzowie – specjaliści i eksperci w swoich dziedzinach, stypendyści, laureaci prestiżowych nagród i zwycięzcy międzynarodowych konkursów. Nasi mistrzowie to przede wszystkim pasjonaci, którzy potrafią zaszczepić w dzieciach fascynację nauką. Wielu z nich, na co dzień pracuje zawodowo, jako chemicy, wykładowcy, prawnicy, lekarze, scenografowie TVP czy muzycy czynnie koncertujący na światowych scenach. Mistrzowie sprawiają, że program półkolonii Małego Geniusza jest wyjątkowy – tylko u nas zajęcia z egiptologii poprowadzi archeolog, z astronomii naukowiec, a podstawy przedsiębiorczości dla dzieci – wykładowca SGH. Więcej na temat naszych prowadzących tutaj.

Lokalizacja

Gdzie wykorzystać bon turystyczny

W Małym Geniuszu możesz wykorzystać bon turystyczny na półkolonie dla swojego dziecka.

Czy ferie 2021 odbędą się?

Od września dzieci wróciły do szkoły, więc szykujemy w normalnym trybie również nasze półkolonie. Podczas zajęć będziemy się stosować do aktualnych zaleceń Kuratorium Oświaty i rygoru sanitarnego.

Zapisy

tel. 570 113 230

zapisy@malygeniusz.org

awhCbhLqRceCdjcPQUnn_IMG_0249.jpg

Jak znaleźć pracę w trakcie koronawirusa? Jak planować swoją karierę?

Ostatnie wydarzenia na świecie związane z epidemią i niepewnością na rynku pracy sprawiają, że wiele osób obawia się o swoją karierę i przyszłość zawodową. Postaraj się aktywnie wykorzystać ten czas i nie przestawaj działać.

Znajdź chwilę na:
👉 spisanie swoich sukcesów zawodowych
👉 uaktualnienie CV
👉 uaktualnienie profilu na LinkedIn
👉 przeglądanie serwisów  z ofertami
👉 odświeżenie relacji
👉 zrobienie listy firm, do których wyślesz CV po kryzysie
👉 zdobywanie nowych kompetencji / robienie kursów

Nie czekaj bezczynnie tylko weź sprawy w swoje ręce. Staraj się, o ile to możliwe, przygotować na nadchodzącą przyszłość. Zdrowia!

 

Różne pokolenia na rynku pracy – do którego należysz Ty?

Często mówi się o tym, że dużo cech wspólnych łączy pracowników należących do tego samego pokolenia. Czy rzeczywiście tak jest? Do której z tych grup należysz?

Pokolenie „Z” – urodzeni w drugiej połowie lat 90 lub po 2000 roku, osoby doskonale odnajdujące się w świecie nowoczesnych technologii, otwarci, twórczy, mobilni;

Pokolenie „Y” (Milenialsi) – urodzeni na przestrzeni lat 80′ i 90′, pierwsze pokolenie osób obeznanych z technologiami cyfrowymi, pewni siebie, dobrze wykształceni, władający językami obcymi;

Pokolenie „X” osoby, które weszły na rynek pracy około 89 r., przywiązani do tradycyjnych kontaktów międzyludzkich i komunikacji twarzą w twarz;

Pokolenie „Baby Boomers” – lojalni pracownicy, szanujący autorytety, szukający stabilizacji.

Co ciekawe, powyższy podział choć tak często przytaczany i funkcjonujący w powszechnej świadomości, ma przede wszystkim charakter anegdotyczny. Oznacza to, że powyższe rozróżnienia nie zostały wyodrębnione na podstawie badań naukowych. Cechy, które przypisuje się kolejnym pokoleniom mają charakter stereotypów i można je traktować z przymrużeniem oka.

Nie ulega wątpliwości, że udział poszczególnych pokoleń w strukturze firmy, ma wpływ na charakter zespołu. Wielu pracodawców chce czerpać z potencjału każdej grupy wiekowej, bo mogą się one od siebie wiele nauczyć. Ważne, żeby w przypadku zróżnicowania wiekowego pracowników, czerpać to co najlepsze z ich doświadczeń, niezależnie od tego, jakie pokolenie reprezentują.

Najmłodsze pokolenie może czerpać z doświadczenia jakie zdobyły osoby urodzone w latach 80-90 oraz „baby boomersów”, natomiast pokolenie” Z” jest w stanie pokazać jak można usprawnić i ułatwić ich dotychczasową pracę przy pomocy dzisiejszych technologii. Nieuniknione jest to, że każde nowe pokolenie będzie miało inne oczekiwania i wymagania od rynku pracy. Jest to ukształtowane w dużej mierze przez uwarunkowania, w jakich przychodzi im dorastać, zdobywać wykształcenie i rozpoczynać karierę na rynku pracy.  Przystosowując się do warunków otaczającego ich świata, rozwijają różne cechy i umiejętności.

Niezmiernie ważna jest komunikatywność, otwartość oraz gotowość na naukę i rozwijanie nowych umiejętności przez pracownika niezależnie od tego, jakie pokolenie reprezentuje.

Jak myślisz, czego od Twojego pokolenia można się dowiedzieć? Jakie są atuty Twojego wieku?

1591942_ml.jpg

Czy będą wakacje? Czy będą obozy i kolonie? Koronawirus a wakacje 2020

Czy odbędą się wakacje 2020?

Na razie wszystko wskazuje na to, że wakacje odbędą się w normalnym trybie. Zgodnie z zapowiedzią premiera niedługo zostaną otwarte przedszkola i szkoły dla najmłodszych dzieci. Jest to ukłon w stronę rodziców, którzy muszą godzić opiekę nad maluchami z pracą.

Czy będą obozy? Czy będą kolonie?

W tej kwestii nie ma jeszcze jednoznacznych decyzji. Warto pamiętać, że do wakacji jest jeszcze sporo czasu, bo aż 2,5 miesiąca. Jeśli rezerwowali Państwo terminy na sierpień, to pozostają jeszcze aż 4 miesiące. Zgodnie z obowiązującym prawem organizator wypoczynku w sytuacji odwołania wyjazdu ma obowiązek zwrócić Państwu 100% należności. W związku z tym można spokojnie rezerwować miejsca w niższej cenie, a w mało prawdopodobnym przypadku odwołania kolonii i obozów uzyskać zwrot.

Czy odbędą się półkolonie latem 2020?

Niedługo dzieci wrócą do szkół i przedszkoli w ramach opieki dziennej. Półkolonie są jej odpowiednikiem, więc zakładamy, że półkolonie Małego Geniusza odbędą się zgodnie z planem. Od miesiąca pracujemy nad organizacją turnusów, załatwiamy kwestie organizacyjne i przygotowujemy dla Państwa ciekawy program z naszą kadrą. Oczywiście będziemy na bieżąco dostosowywać formę zajęć, liczbę dzieci w grupie czy zalecenia sanitarne do aktualnej sytuacji.

Jest to dla nas wszystkich trudny czas, a tym bardziej dla rodziców, którzy muszą również zajmować się dziećmi. W Małym Geniuszu optymistycznie patrzymy w przyszłość i mamy wiarę w to, że niedługo się z Państwem spotkamy, a cała sytuacja pozostanie jedynie wspomnieniem.

 

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo zdrowia i optymizmu! 🙂

Zespół Małego Geniusza

boy-1822621_640.jpg

Kto może zostać wychowawcą obozu, kolonii czy półkolonii?

Do takich osób zaliczają się:

 1. nauczyciele (czynni zawodowo)
 2. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia*,
 3. słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia*,
 4. osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
 5. instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,
 6. przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
 7. trenerzy i instruktorzy sportowi.

Osoby wymienione w pkt. 4-7 muszą  mieć ukończone 18 lat życia i   posiadać co najmniej średnie wykształcenie (z wyłączeniem instruktorów harcerskich pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie).

* Odpowiednie przeszkolenie –  zajęcia ujęte w programie studiów zawierające program kursu przygotowawczego  dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży określony w rozporządzeniu.

 

Dokumentami potwierdzającymi ww. kwalifikacje są odpowiednio: 

– zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem zgłoszenia wypoczynku)

– legitymacja instruktorska lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie stopnia instruktorskiego

–  zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia

 

Kto może zostać kierownikiem kolonii?

Osobami uprawnionymi do kierowania wypoczynkiem są wyłącznie:

– nauczyciele (czynni zawodowo)

– czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza,

– inne osoby

 

JEŚLI spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późń. zm.)
 2. spełniają warunki wymienione w § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia, a więc są osobami pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne  i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 3. posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Obowiązek posiadania zaświadczenia ukończenia kursu instruktażowego dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży nie dotyczy osób aktualnie zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

 

Dokumentami potwierdzającymi ww. kwalifikacje są odpowiednio: 

– zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem zgłoszenia wypoczynku)

– legitymacja instruktorska lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie stopnia instruktorskiego i aktualne pełnienie funkcji w organizacji

– zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży obejmującego program określony w załączniku nr 4 do rozporządzania

– dokument  potwierdzający pełnienie funkcji kierowniczej w placówce oświatowej.

 

Ponadto w każdym przypadku kierownik zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający trzyletni okres pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej

Praca wychowawcy kolonijnego jest zajęciem, które daje mnóstwo satysfakcji i przyjemności, ale jest też bardzo wymagające. Wakacje czy ferie to czas, kiedy dzieci odpoczywają od szkolnych reguł i zasad. Niejeden doświadczony wychowawca kolonijny podpowie Ci, że w takiej atmosferze odprężenia z dużym prawdopodobieństwem dzieci dostarczą Ci większej liczy atrakcji niż ty będziesz im w stanie zaproponować.

Mimo wszystko możesz być pewny, że praca wychowawcy okaże się dla Ciebie wartościowym doświadczeniem. Rozwiniesz umiejętności pedagogiczne i organizacyjne, a w pamięci pozostaną dobre wspomnienia i wdzięczni podopieczni.

Jak dostać pracę jako wychowawca? Wpisz w CV informacje, które przekonają pracodawcę, że poradzisz sobie z grupą dzieci. Możesz wykorzystać do tego celu sekcje CV poświęcone umiejętnościom i kompetencjom miękkim. Przede wszystkim zaznacz, że jesteś osobą odpowiedzialną. To ważne, bo odpowiadasz za zdrowie i bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

Kolejna ważna cecha to otwartość, zdolności komunikacyjne oraz organizatorskie. Powinieneś być w stanie zaplanować ciekawie plan dnia, mieć wiele pomysłów na aktywności, gry, zabawy i kreatywne zajęcia dostosowane do wieku uczestników, ale też musisz umieć zbudować swój autorytet i umiejętnie zarządzać czy zdyscyplinować grupę. Umiejętność rozwiązywania konfliktów, trzymania nerwów na wodzy oraz pracy w sytuacjach stresowych będą na wagę złota.

Nie ograniczaj się do wymienienia pożądanych cech w CV. Postaraj się je też wyeksponować podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dobrze jest podać przykłady sytuacji, w których musiałeś zaopiekować się grupą dzieci – przeprowadzić zajęcia, zadbać o bezpieczeństwo podczas wycieczki itp.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruter poprzez zadawanie odpowiednich pytań będzie chciał sprawdzić, czy to co napisaliście w CV jest zgodne z prawdą. Oto kilka pytań, których możemy się spodziewać od osoby przeprowadzającej rekrutacje:

 • Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?
 • Z czego jesteś dumny?
 • Daj mi przykład, kiedy coś zrobiłeś nie tak jak powinieneś. Kiedy coś poszło nie po Twojej myśli. Jak sobie poradziłeś z taką sytuacją?
 • Czego oczekujesz od pracodawcy?
 • Opowiedz mi o Twoim dotychczasowym doświadczeniu.
 • Jaka była najbardziej stresująca sytuacja w pracy, w której się Pan(i) znalazł(a)?
 • Z jakimi ludźmi pracuje się Panu/Pani najlepiej?
 • Co powiedzieliby o Panu/Pani współpracownicy?

 

Podczas aplikowania do pracy można wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie na wychowawcę wypoczynku. Nauka zdobyta w trakcie solidnego szkolenia z pewnością pozwoli Ci zapunktować podczas rozmowy z rekruterem.

Powodzenia podczas rekrutacji!

bag-and-hands.jpg

Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna- jak się przygotować?

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu naszych dokumentów aplikacyjnych przychodzi czas na kolejny etap procesu rekrutacji jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

U wielu osób wywołuje ona poczucie strachu, stresu, traktowana jest jako zło konieczne. Jest to element, którego nie jesteśmy w stanie uniknąć  w naszych staraniach o pracę, dlatego warto się przygotować😊

Warto pamiętać o tym, że pierwsze wrażenie mamy szansę zrobić tylko raz. Od tego może zależeć przebieg całej rozmowy.  Na co warto zwrócić uwagę? Mowa ciała, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, odpowiadanie pełnymi zdaniami i zaangażowanie w rozmowę.

 

W co się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną?

 

Przede wszystkim zatrzymajmy się chwilę i zastanówmy się na jakie stanowisko aplikowaliśmy. Innego ubioru wymaga się w kancelarii prawniczej, a innego w firmie animacyjnej dla dzieci czy w start-upie. Od miejsca pracy i stanowiska zależy strój w jakim powinniśmy się pojawić na rozmowie. Najbezpieczniejszym stylem będzie smart casual- sprawdzi się zarówno w miejscach bardziej, jak i mniej formalnych.

U panów zawsze czysta, wyprasowana koszula i marynarka (nie musi być to garnitur). W przypadku Pań stonowana sukienka, czy też spódnica lub spodnie z marynarką będą odpowiednie.

Panie powinny zwrócić jeszcze uwagę na makijaż, który również powinien być raczej stonowany, nie rzucający się w oczy.

 

Czego możemy się spodziewać na rozmowie?

 

Do tej pory firma, do której aplikowaliśmy zna nas z naszego CV a dokładniej z tego co zostało w nim zawarte. Możemy być pewni, ze nasz potencjalny pracodawca będzie chciał zweryfikować to co napisaliśmy ze stanem faktycznym. Jeżeli zatem wiemy, że jednym z wymagań jakie stawia przed nami pracodawca jest bardzo dobra znajomość języka obcego możemy się spodziewać, że kilka pytań w tym  bądź część rozmowy będzie prowadzona w języku obcym.

Nieodzownym elementem każdej rozmowy jest pytanie dotyczące naszych oczekiwań finansowych. Nie jest to pytanie lubiane przez kandydatów. Boimy się zawyżenia lub podania zbyt niskiej kwoty. Jeżeli pracujemy na podobnym stanowisku i znamy rynek to warto przeanalizować go również pod kątem płac. Nie bójmy się tego pytania, ale bądźmy na nie przygotowani. Zarówno pracodawca wie ile może zaproponować kandydatowi a i kandydat wie jakie są jego oczekiwania oraz realia rynkowe.

Warto również zasięgnąć wiedzy na temat firmy do której aplikujemy. Nie chodzi o to, aby znać genezę powstania firmy i wszystkich zmian jakie zachodziły na przestrzeni lat, ale wybrać te najważniejsze.

Przyszły pracodawca z chęcią pozna również naszą motywację do zmiany pracy, a także to co jest dla nas najważniejsze w miejscu pracy.

 

Ghosting w HR, czyli niepojawianie się na rozmowie:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🌟 Nie znamy dnia ani godziny, kiedy coś się wydarzy w naszym życiu nieplanowanego, niezapowiedzianego.

🌟 Każdy z nas jest człowiekiem i to rozumie. Dlatego ważne abyście informowali rekruterów o swojej nieobecności w wyznaczonym dniu i godzinie. Jeżeli przyczyną Waszej nieobecności jest rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji powiedźcie o tym otwarcie. Jeżeli wydarzyło się coś co uniemożliwia Wam pojawienie się na spotkaniu również dajcie znać.

🌟 Nie musicie szczegółowo opisywać przyczyny Waszej nieobecności. Jeżeli jesteście zainteresowani nadal udziałem w procesie poinformujcie o tym aby rekruter wiedział, że jeżeli odbędzie się „druga tura” rekrutacji to może Was brać pod uwagę.

W większości firm, żeby doszło do spotkania rekrutacyjnego wymaga to koordynacji i wysiłku wielu osób- od znalezienia wolnej sali konferencyjnej w terminach odpowiadających wszystkim, na poświęcaniu czasu przez rekrutera i przyszłego bezpośredniego przełożonego na spotkanie. Jeśli szukacie pracy normalnym jest, że w międzyczasie możecie zdecydować się na inną ofertę. Po prostu nie zjawiając się w siedzibie firmy na rozmowie możecie zostać wpisani na czarną listę i w przyszłości Wasza kandydatura może być z tego powodu automatycznie odrzucona.

kursy-programowania-Warszawa.jpg

Jak pisać poprawnie CV? Jak przygotować CV nauczyciela?

Co jest ważne w CV?

 

🧐 Ważne, aby CV było aktualne, posiadało wszystkie wymagane dane (zwłaszcza kontaktowe), ponieważ bez tego rekruter nie będzie się miał jak z nami skontaktować.

🧐 Brak aktualnych danych w CV stawia Was w niezbyt korzystnym świetle przed pracodawcą. Możecie zostać odebrani jako osoby niedokładne, działające pochopnie. Nie wzbudzacie zaufania.

🧐 Aby nasze CV wyglądało estetycznie i wzbudzało zainteresowanie przyszłych pracodawców warto skorzystać z kreatorów CV, gdzie po wpisaniu danych system sam wygeneruje ładne, równe i schludne CV.

🧐 Poza tym tytuł pliku CV – CVmks12135- jeśli podacie imię i nazwisko, zamiast przypadkowego ciągu znaków i liter, osobie zajmującej się rekrutacją będzie łatwiej Was odszukać.

🧐 Wysyłamy CV w formacie PDF. Z racji tego, że pracujemy na różnych systemach CV, które jest pięknie sformatowane może być wręcz nieczytelne na komputerze, który ma starszą lub nowszą wersję edytora tekstowego.

🧐 Edukację oraz doświadczenie zawodowe układamy w kolejności chronologicznej- od najnowszego do najstarszego.

🧐 Jeśli nie masz jeszcze dużego doświadczenia zawodowego pokaż nam swoje prace dorywcze, działalność w wolontariacie czy organizacjach studenckich.

 

 

Zanim przygotujecie swoje CV i wyślecie do potencjalnego pracodawcy warto chwilę się zatrzymać i pomyśleć:

 

✨ Na jakie stanowisko aplikuje i gdybym to ja był/a osobą odpowiedzialną za rekrutację kogo bym widział/a na tym miejscu?

✨ Co chcesz nam przekazać swoim CV?

✨ Jaki layout dobrze Cię odzwierciedli- kolorowy, czarno biały, kreatywny?

Warto pokazać się nam z jak najlepszej strony za pomocą CV. W końcu to jest Wasza wizytówka.

Powodzenia!:)

Półkolonie wakacje 2018 Warszawa, Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań i Wrocław

LATO W MIEŚCIE 2018

Nowe, dłuższe godziny otwarcia od 7.30 do 18.00 (Wrocław, Kraków i Warszawa)!

Oferujemy 10,5-godzinną  opiekę od 7.30 do 18.00od poniedziałku do piątku pod okiem doświadczonych pedagogów. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Ostatni dzień jest dniem tematycznym, podczas którego dzieci biorą udział w zajęciach i zabawach tematycznych
(np. Wyspy Karaibskie, Dzień w Kraju Kwitnącej Wiśni, Minionki) oraz tworzą dla siebie przebrania. W piątek pod koniec dnia wyłaniani zostają zwycięzcy konkursów i rozdawane są  dzieciom dyplomy.

Dowiedz się więcej klikają tutaj.

GRAFIK

W ciągu turnusu odbywają się różne zajęcia. Przedstawiony grafik jest poglądowy i prezentuje jedną z wielu propozycji. W trakcie półkolonii będą się odbywać zajęcia m.in. z:

TERMINY

Organizujemy 9 turnusów półkolonii:

 • 25 czerwca- 29 czerwca
 • 2 lipca- 6 lipca
 • 9 lipca- 13 lipca
 • 16 lipca- 20 lipca
 • 23 lipca- 27 lipca
 • 30 lipca- 3 sierpnia
 • 6 sierpnia- 10 sierpnia
 • 13 sierpnia- 17 sierpnia
 • 20 sierpnia- 24 sierpnia
CATERING

Każdy Mały Geniusz otrzyma codziennie:

 • DRUGIE ŚNIADANIE
 • SMACZNY OBIAD
 • PODWIECZOREK

Dzieci przez cały dzień mają dostęp do zdrowych przekąsek, wody, soków oraz herbaty, które znajdują się w sali. Na Państwa życzenie możemy przygotować specjalne posiłki dla alergików lub wegetarian.

Oferta zawiera:

 • Zajęcia od 7.30 do 18.00/17.30
 • Opiekę 2 pedagogów i kierownika
 • Codziennie zajęcia tematyczne ze specjalistami i mistrzami w swoich dziedzinach
 • Wycieczkę
 • Pełne wyżywienie – 3 posiłki + ciepłe i zimne napoje oraz zdrowe przekąski dostępne przez cały dzień w sali
 • Gwarancję bezpieczeństwa dzieci, półkolonie zgłaszane są do kuratorium oświaty
 • Duże doświadczenie organizatora, który zorganizował 248 turnusów półkolonii
 • Dostępne do dyspozycji dzieci gry, planszówki, zabawki i materiały plastyczne
 • Materiały do zajęć
 • Dyplom na koniec turnusu
 • Innowacyjny, autorski program nauczania

Wybierz swoje miasto:

Więcej informacji:

+48 570 113 230

Kursy programowania dla dzieci Warszawa

Chcesz by Twoje dziecko rozwijało się w najbardziej przyszłościowej dziedzinie?

Szukasz dobrej szkoły programowania dla dziecka? Mały Geniusz do tej pory kształcił ok. 4,5 tysiąca dzieci. Nasza kadra to świetni pedagodzy,  którzy zainspirują Twoje dziecko programowaniem i sprawią, że kodowanie będzie fantastyczną przygodą!

TERMINY

Kursy programowania w Warszawie rozpoczną się w roku szkolnym 2017/2018. Zajęcia będą się odbywać w każdą sobotę. Jeden semestr to cykl 15 zajęć, czyli łącznie 30 godzin.

Dla grup wiekowych 6-8 lat i 15-16 lat w godzinach:

 • 10.00- 11.00 nauka programowania
 • 11.00- 11.15 przerwa
 • 11.15- 12.15 nauka programowania

Dla grup wiekowych 9-11 lat i 12-14 lat w godzinach:

 • 12.30- 13.30 nauka programowania
 • 13.30- 13.45 przerwa
 • 13.45- 14.45 nauka programowania

ZAJĘCIE POZALEKCYJNE Z PROGRAMOWANIA W WARSZAWIE

Mały Geniusz oferuje zajęcia dla dzieci w przedziale wiekowym  od 6 do 16 lat. Nasi Geniusze dzieleni są na 4 grupy wiekowe, dzięki czemu dostosowujemy tempo oraz tematykę kursu do fazy rozwoju dziecka.

LOKALIZACJA

Nasza szkoła programowania znajduje się w samym centrum Warszawy: na ul. Pięknej 24/26 w Prywatnej Szkole.

O KURSIE

Podczas naszych kursów dzieci mają do dyspozycji laptopy, na których rozwiązują zadania. Zajęcia z programowania w Warszawie prowadzą doświadczeni pedagodzy oraz programiści, których pasją jest przekazywanie wiedzy dotyczącej kodowania. Mały Geniusz dostosowuje kursy programowania do wieku naszych podopiecznych. Dzieci mogą pracować na naszym sprzęcie lub dla wygody przynosić swój własny komputer.

Więcej na temat kursów tutaj