Magda

Posts by Magda

boy-1822621_640.jpg

Kto może zostać wychowawcą obozu, kolonii czy półkolonii?

Do takich osób zaliczają się:

 1. nauczyciele (czynni zawodowo)
 2. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia*,
 3. słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia*,
 4. osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
 5. instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,
 6. przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
 7. trenerzy i instruktorzy sportowi.

Osoby wymienione w pkt. 4-7 muszą  mieć ukończone 18 lat życia i   posiadać co najmniej średnie wykształcenie (z wyłączeniem instruktorów harcerskich pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie).

* Odpowiednie przeszkolenie –  zajęcia ujęte w programie studiów zawierające program kursu przygotowawczego  dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży określony w rozporządzeniu.

 

Dokumentami potwierdzającymi ww. kwalifikacje są odpowiednio: 

– zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem zgłoszenia wypoczynku)

– legitymacja instruktorska lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie stopnia instruktorskiego

–  zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia

 

Kto może zostać kierownikiem kolonii?

Osobami uprawnionymi do kierowania wypoczynkiem są wyłącznie:

– nauczyciele (czynni zawodowo)

– czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza,

– inne osoby

 

JEŚLI spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późń. zm.)
 2. spełniają warunki wymienione w § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia, a więc są osobami pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne  i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 3. posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Obowiązek posiadania zaświadczenia ukończenia kursu instruktażowego dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży nie dotyczy osób aktualnie zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

 

Dokumentami potwierdzającymi ww. kwalifikacje są odpowiednio: 

– zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem zgłoszenia wypoczynku)

– legitymacja instruktorska lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie stopnia instruktorskiego i aktualne pełnienie funkcji w organizacji

– zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży obejmującego program określony w załączniku nr 4 do rozporządzania

– dokument  potwierdzający pełnienie funkcji kierowniczej w placówce oświatowej.

 

Ponadto w każdym przypadku kierownik zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający trzyletni okres pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej

Praca wychowawcy kolonijnego jest zajęciem, które daje mnóstwo satysfakcji i przyjemności, ale jest też bardzo wymagające. Wakacje czy ferie to czas, kiedy dzieci odpoczywają od szkolnych reguł i zasad. Niejeden doświadczony wychowawca kolonijny podpowie Ci, że w takiej atmosferze odprężenia z dużym prawdopodobieństwem dzieci dostarczą Ci większej liczy atrakcji niż ty będziesz im w stanie zaproponować.

Mimo wszystko możesz być pewny, że praca wychowawcy okaże się dla Ciebie wartościowym doświadczeniem. Rozwiniesz umiejętności pedagogiczne i organizacyjne, a w pamięci pozostaną dobre wspomnienia i wdzięczni podopieczni.

Jak dostać pracę jako wychowawca? Wpisz w CV informacje, które przekonają pracodawcę, że poradzisz sobie z grupą dzieci. Możesz wykorzystać do tego celu sekcje CV poświęcone umiejętnościom i kompetencjom miękkim. Przede wszystkim zaznacz, że jesteś osobą odpowiedzialną. To ważne, bo odpowiadasz za zdrowie i bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

Kolejna ważna cecha to otwartość, zdolności komunikacyjne oraz organizatorskie. Powinieneś być w stanie zaplanować ciekawie plan dnia, mieć wiele pomysłów na aktywności, gry, zabawy i kreatywne zajęcia dostosowane do wieku uczestników, ale też musisz umieć zbudować swój autorytet i umiejętnie zarządzać czy zdyscyplinować grupę. Umiejętność rozwiązywania konfliktów, trzymania nerwów na wodzy oraz pracy w sytuacjach stresowych będą na wagę złota.

Nie ograniczaj się do wymienienia pożądanych cech w CV. Postaraj się je też wyeksponować podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dobrze jest podać przykłady sytuacji, w których musiałeś zaopiekować się grupą dzieci – przeprowadzić zajęcia, zadbać o bezpieczeństwo podczas wycieczki itp.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruter poprzez zadawanie odpowiednich pytań będzie chciał sprawdzić, czy to co napisaliście w CV jest zgodne z prawdą. Oto kilka pytań, których możemy się spodziewać od osoby przeprowadzającej rekrutacje:

 • Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?
 • Z czego jesteś dumny?
 • Daj mi przykład, kiedy coś zrobiłeś nie tak jak powinieneś. Kiedy coś poszło nie po Twojej myśli. Jak sobie poradziłeś z taką sytuacją?
 • Czego oczekujesz od pracodawcy?
 • Opowiedz mi o Twoim dotychczasowym doświadczeniu.
 • Jaka była najbardziej stresująca sytuacja w pracy, w której się Pan(i) znalazł(a)?
 • Z jakimi ludźmi pracuje się Panu/Pani najlepiej?
 • Co powiedzieliby o Panu/Pani współpracownicy?

 

Podczas aplikowania do pracy można wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie na wychowawcę wypoczynku. Nauka zdobyta w trakcie solidnego szkolenia z pewnością pozwoli Ci zapunktować podczas rozmowy z rekruterem.

Powodzenia podczas rekrutacji!

bag-and-hands.jpg

Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna- jak się przygotować?

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu naszych dokumentów aplikacyjnych przychodzi czas na kolejny etap procesu rekrutacji jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

U wielu osób wywołuje ona poczucie strachu, stresu, traktowana jest jako zło konieczne. Jest to element, którego nie jesteśmy w stanie uniknąć  w naszych staraniach o pracę, dlatego warto się przygotować😊

Warto pamiętać o tym, że pierwsze wrażenie mamy szansę zrobić tylko raz. Od tego może zależeć przebieg całej rozmowy.  Na co warto zwrócić uwagę? Mowa ciała, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, odpowiadanie pełnymi zdaniami i zaangażowanie w rozmowę.

 

W co się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną?

 

Przede wszystkim zatrzymajmy się chwilę i zastanówmy się na jakie stanowisko aplikowaliśmy. Innego ubioru wymaga się w kancelarii prawniczej, a innego w firmie animacyjnej dla dzieci czy w start-upie. Od miejsca pracy i stanowiska zależy strój w jakim powinniśmy się pojawić na rozmowie. Najbezpieczniejszym stylem będzie smart casual- sprawdzi się zarówno w miejscach bardziej, jak i mniej formalnych.

U panów zawsze czysta, wyprasowana koszula i marynarka (nie musi być to garnitur). W przypadku Pań stonowana sukienka, czy też spódnica lub spodnie z marynarką będą odpowiednie.

Panie powinny zwrócić jeszcze uwagę na makijaż, który również powinien być raczej stonowany, nie rzucający się w oczy.

 

Czego możemy się spodziewać na rozmowie?

 

Do tej pory firma, do której aplikowaliśmy zna nas z naszego CV a dokładniej z tego co zostało w nim zawarte. Możemy być pewni, ze nasz potencjalny pracodawca będzie chciał zweryfikować to co napisaliśmy ze stanem faktycznym. Jeżeli zatem wiemy, że jednym z wymagań jakie stawia przed nami pracodawca jest bardzo dobra znajomość języka obcego możemy się spodziewać, że kilka pytań w tym  bądź część rozmowy będzie prowadzona w języku obcym.

Nieodzownym elementem każdej rozmowy jest pytanie dotyczące naszych oczekiwań finansowych. Nie jest to pytanie lubiane przez kandydatów. Boimy się zawyżenia lub podania zbyt niskiej kwoty. Jeżeli pracujemy na podobnym stanowisku i znamy rynek to warto przeanalizować go również pod kątem płac. Nie bójmy się tego pytania, ale bądźmy na nie przygotowani. Zarówno pracodawca wie ile może zaproponować kandydatowi a i kandydat wie jakie są jego oczekiwania oraz realia rynkowe.

Warto również zasięgnąć wiedzy na temat firmy do której aplikujemy. Nie chodzi o to, aby znać genezę powstania firmy i wszystkich zmian jakie zachodziły na przestrzeni lat, ale wybrać te najważniejsze.

Przyszły pracodawca z chęcią pozna również naszą motywację do zmiany pracy, a także to co jest dla nas najważniejsze w miejscu pracy.

 

Ghosting w HR, czyli niepojawianie się na rozmowie:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🌟 Nie znamy dnia ani godziny, kiedy coś się wydarzy w naszym życiu nieplanowanego, niezapowiedzianego.

🌟 Każdy z nas jest człowiekiem i to rozumie. Dlatego ważne abyście informowali rekruterów o swojej nieobecności w wyznaczonym dniu i godzinie. Jeżeli przyczyną Waszej nieobecności jest rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji powiedźcie o tym otwarcie. Jeżeli wydarzyło się coś co uniemożliwia Wam pojawienie się na spotkaniu również dajcie znać.

🌟 Nie musicie szczegółowo opisywać przyczyny Waszej nieobecności. Jeżeli jesteście zainteresowani nadal udziałem w procesie poinformujcie o tym aby rekruter wiedział, że jeżeli odbędzie się „druga tura” rekrutacji to może Was brać pod uwagę.

W większości firm, żeby doszło do spotkania rekrutacyjnego wymaga to koordynacji i wysiłku wielu osób- od znalezienia wolnej sali konferencyjnej w terminach odpowiadających wszystkim, na poświęcaniu czasu przez rekrutera i przyszłego bezpośredniego przełożonego na spotkanie. Jeśli szukacie pracy normalnym jest, że w międzyczasie możecie zdecydować się na inną ofertę. Po prostu nie zjawiając się w siedzibie firmy na rozmowie możecie zostać wpisani na czarną listę i w przyszłości Wasza kandydatura może być z tego powodu automatycznie odrzucona.

kursy-programowania-Warszawa.jpg

Jak pisać poprawnie CV? Jak przygotować CV nauczyciela?

Co jest ważne w CV?

 

🧐 Ważne, aby CV było aktualne, posiadało wszystkie wymagane dane (zwłaszcza kontaktowe), ponieważ bez tego rekruter nie będzie się miał jak z nami skontaktować.

🧐 Brak aktualnych danych w CV stawia Was w niezbyt korzystnym świetle przed pracodawcą. Możecie zostać odebrani jako osoby niedokładne, działające pochopnie. Nie wzbudzacie zaufania.

🧐 Aby nasze CV wyglądało estetycznie i wzbudzało zainteresowanie przyszłych pracodawców warto skorzystać z kreatorów CV, gdzie po wpisaniu danych system sam wygeneruje ładne, równe i schludne CV.

🧐 Poza tym tytuł pliku CV – CVmks12135- jeśli podacie imię i nazwisko, zamiast przypadkowego ciągu znaków i liter, osobie zajmującej się rekrutacją będzie łatwiej Was odszukać.

🧐 Wysyłamy CV w formacie PDF. Z racji tego, że pracujemy na różnych systemach CV, które jest pięknie sformatowane może być wręcz nieczytelne na komputerze, który ma starszą lub nowszą wersję edytora tekstowego.

🧐 Edukację oraz doświadczenie zawodowe układamy w kolejności chronologicznej- od najnowszego do najstarszego.

🧐 Jeśli nie masz jeszcze dużego doświadczenia zawodowego pokaż nam swoje prace dorywcze, działalność w wolontariacie czy organizacjach studenckich.

 

 

Zanim przygotujecie swoje CV i wyślecie do potencjalnego pracodawcy warto chwilę się zatrzymać i pomyśleć:

 

✨ Na jakie stanowisko aplikuje i gdybym to ja był/a osobą odpowiedzialną za rekrutację kogo bym widział/a na tym miejscu?

✨ Co chcesz nam przekazać swoim CV?

✨ Jaki layout dobrze Cię odzwierciedli- kolorowy, czarno biały, kreatywny?

Warto pokazać się nam z jak najlepszej strony za pomocą CV. W końcu to jest Wasza wizytówka.

Powodzenia!:)

Półkolonie wakacje 2018 Warszawa, Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań i Wrocław

LATO W MIEŚCIE 2018

Nowe, dłuższe godziny otwarcia od 7.30 do 18.00 (Wrocław, Kraków i Warszawa)!

Oferujemy 10,5-godzinną  opiekę od 7.30 do 18.00od poniedziałku do piątku pod okiem doświadczonych pedagogów. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Ostatni dzień jest dniem tematycznym, podczas którego dzieci biorą udział w zajęciach i zabawach tematycznych
(np. Wyspy Karaibskie, Dzień w Kraju Kwitnącej Wiśni, Minionki) oraz tworzą dla siebie przebrania. W piątek pod koniec dnia wyłaniani zostają zwycięzcy konkursów i rozdawane są  dzieciom dyplomy.

Dowiedz się więcej klikają tutaj.

GRAFIK

W ciągu turnusu odbywają się różne zajęcia. Przedstawiony grafik jest poglądowy i prezentuje jedną z wielu propozycji. W trakcie półkolonii będą się odbywać zajęcia m.in. z:

TERMINY

Organizujemy 9 turnusów półkolonii:

 • 25 czerwca- 29 czerwca
 • 2 lipca- 6 lipca
 • 9 lipca- 13 lipca
 • 16 lipca- 20 lipca
 • 23 lipca- 27 lipca
 • 30 lipca- 3 sierpnia
 • 6 sierpnia- 10 sierpnia
 • 13 sierpnia- 17 sierpnia
 • 20 sierpnia- 24 sierpnia
CATERING

Każdy Mały Geniusz otrzyma codziennie:

 • DRUGIE ŚNIADANIE
 • SMACZNY OBIAD
 • PODWIECZOREK

Dzieci przez cały dzień mają dostęp do zdrowych przekąsek, wody, soków oraz herbaty, które znajdują się w sali. Na Państwa życzenie możemy przygotować specjalne posiłki dla alergików lub wegetarian.

Oferta zawiera:

 • Zajęcia od 7.30 do 18.00/17.30
 • Opiekę 2 pedagogów i kierownika
 • Codziennie zajęcia tematyczne ze specjalistami i mistrzami w swoich dziedzinach
 • Wycieczkę
 • Pełne wyżywienie – 3 posiłki + ciepłe i zimne napoje oraz zdrowe przekąski dostępne przez cały dzień w sali
 • Gwarancję bezpieczeństwa dzieci, półkolonie zgłaszane są do kuratorium oświaty
 • Duże doświadczenie organizatora, który zorganizował 248 turnusów półkolonii
 • Dostępne do dyspozycji dzieci gry, planszówki, zabawki i materiały plastyczne
 • Materiały do zajęć
 • Dyplom na koniec turnusu
 • Innowacyjny, autorski program nauczania

Wybierz swoje miasto:

Więcej informacji:

+48 570 113 230

Kursy programowania dla dzieci Warszawa

Chcesz by Twoje dziecko rozwijało się w najbardziej przyszłościowej dziedzinie?

Szukasz dobrej szkoły programowania dla dziecka? Mały Geniusz do tej pory kształcił ok. 4,5 tysiąca dzieci. Nasza kadra to świetni pedagodzy,  którzy zainspirują Twoje dziecko programowaniem i sprawią, że kodowanie będzie fantastyczną przygodą!

TERMINY

Kursy programowania w Warszawie rozpoczną się w roku szkolnym 2017/2018. Zajęcia będą się odbywać w każdą sobotę. Jeden semestr to cykl 15 zajęć, czyli łącznie 30 godzin.

Dla grup wiekowych 6-8 lat i 15-16 lat w godzinach:

 • 10.00- 11.00 nauka programowania
 • 11.00- 11.15 przerwa
 • 11.15- 12.15 nauka programowania

Dla grup wiekowych 9-11 lat i 12-14 lat w godzinach:

 • 12.30- 13.30 nauka programowania
 • 13.30- 13.45 przerwa
 • 13.45- 14.45 nauka programowania

ZAJĘCIE POZALEKCYJNE Z PROGRAMOWANIA W WARSZAWIE

Mały Geniusz oferuje zajęcia dla dzieci w przedziale wiekowym  od 6 do 16 lat. Nasi Geniusze dzieleni są na 4 grupy wiekowe, dzięki czemu dostosowujemy tempo oraz tematykę kursu do fazy rozwoju dziecka.

LOKALIZACJA

Nasza szkoła programowania znajduje się w samym centrum Warszawy: na ul. Pięknej 24/26 w Prywatnej Szkole.

O KURSIE

Podczas naszych kursów dzieci mają do dyspozycji laptopy, na których rozwiązują zadania. Zajęcia z programowania w Warszawie prowadzą doświadczeni pedagodzy oraz programiści, których pasją jest przekazywanie wiedzy dotyczącej kodowania. Mały Geniusz dostosowuje kursy programowania do wieku naszych podopiecznych. Dzieci mogą pracować na naszym sprzęcie lub dla wygody przynosić swój własny komputer.

Więcej na temat kursów tutaj

Polish summer day camp in Chicago, New York and London

A Polish organization, which has been already very successful In Poland, this summer will be organizing summer day camps for children in Chicago, New York and London. Up till now almost 4.5 thousand kids took part in camps run by Mały Geniusz (Little Genius).


Polish summer day camp in Chicago, New York and London 

 • A day camp in Polish during whole summer holidays
 • 10-hour childcare: from 7.30 am to 6:00 pm, from Monday to Friday
 • For children aged 5 to 10 years
 • Price from $ 233 per week ($4,33 per hour)  – 52,5 hours per week
 • Insurance
 • Activities in Polish like e.g. folk dances, history, Polish songs, ethno design, Polish legends, traditional playground games, cooking traditional dishes, Polish geography, our ancestors’ customs etc.
 • For more information click: CHICAGOLONDONNEW YORK


LOCATIONS

1. CHICAGO

 • CHICAGO – Orland Hills 9001 West 159th Street, Orland Hills, IL 60487
 • CHICAGO- TRÓJCOWO 1118 North Noble Street, Chicago IL 60642-4015
 • CHICAGO- BELMONT 5936 W Barry Ave, Chicago, IL 60634
 • CHICAGO – NORWOOD PARK 5341 N. Harlem Ave., Chicago, Illinois 60656
 • LEMONT 14911 127th St, Lemont, IL 604392

2. NEW YORK

 • MANHATTAN Polska Szkoła przy Parafii św. Stanisława, 101 East 7th Street NY 10009
 • BROOKLYN (Greenpoint) Polska Szkoła przy Parafii Matki Bożej Pocieszenia, 184 Metropolitan Ave NY 11249
 • YONKERS Polska Szkoła przy Parafii  św. Kazimierza, 239 Nepperhan Ave NY 10701

3. LONDON

 • HAMMERSMITH(Metro Ravenscourt Park) 238 King St, London W6 0RF
 • LAMBETHStacja Streatham) 63 Streatham High Rd, SW16 1PN
 • LEWISHAM(Metro Forest Hill) 8 Waldram Park Rd, SE23 2PN
 • EALING (Metro Ealing Broadway) 2 Windsor Rd, W5 5PD

There are parks and free parking lots car parks  in the vicinity of all the camps.


DATES

Polish summer day camps 2017 in Chicago, New York and London during holidays. We provide childcare:

 • from Monday to Friday
 • from 7.30 am to 6 pm

Programme

During the camps we offer various activities like e.g.

 • folk dances
 • historical mysteries
 • playing with Polish – language games and puns
 • Polish songs
 • ethnodesign
 • law
 • first aid
 • directing
 • scientific experiments
 • emotional intelligence
 • Polish legends
 • traditional playground games
 • cooking national dishes
 • geography of Poland
 • our ancestors’ customs
 • principles of healthy diet
 • body drumming
 • diction and voice projection
 • building self-confidence

PRICE

Prices from $ 233/ £ 119  for a camp. Discounts for siblings or for enrollment for longer than one week.

STAFF

During the camps your children will be in good hands. We are a group of professional, well qualified  instructors and counselors(AM.)/counsellors(BR). What’s more,  our flagship workshops like e.g. first aid, chess, public speaking, 3D print will be run by experts specializing in those disciplines.

Contact

In order to book a place on our day camps, please fill in the form on our website. For more detailed information about our summer camps or services, please contact us:

zapisy@malygeniusz.org, +1 718 415 9683, +48 570 113 230

Skype:Maly.Geniusz
You can also use Whatsapp and Viber apllications to contact us.

CHICAGOLONDONNEW YORK

We have already organized over 140 fabulous day camps in biggest cities in Poland. Over 4.5 thousand children participated in the project. OUR DAY CAMPS are run in Polish.

 

Półkolonie letnie w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Lublinie

Zapraszamy na półkolonie do 9 miast w Polsce:

1.WARSZAWA: CENTRUM (Pl. Konstytucji) „Platerki” ul. Piękna 24/26,
MOKOTÓW (Metro Służew) SP 46, ul. Wałbrzyska 5  więcej
2. GDAŃSK SP Autonomiczna, ul. Osiek 11  więcej
3. KATOWICE Gimnazjum nr 24, ul. Sienkiewicza 74 więcej
4. KRAKÓW Gimnazjum nr 7, ul. Stanisława Jachowicza 5  więcej
5. BYDGOSZCZ SP nr 37, ul. Gdańska 122  więcej
6. WROCŁAW SP nr 97, ul. Prosta 16  więcej
7. ŁÓDŹ SP nr 153, ul. Obrońców Westerplatte 28  więcej
8. POZNAŃ SP nr 40, ul. Garbary 82  więcej
9. LUBLIN SP 3, ul. Balladyny 22  więcej

Półkolonie letnie odbywają się od 7.30 do 17.30/18.00 w terminach:

 • 26 czerwca- 30 czerwca
 • 3 lipca- 7 lipca
 • 10 lipca- 14 lipca
 • 17 lipca- 21 lipca
 • 24 lipca- 28 lipca
 • 31 lipca- 4 sierpnia
 • 7 sierpnia- 11 sierpnia
 • 14 sierpnia- 18 sierpnia
 • 21 sierpnia- 25 sierpnia

Zapewniamy dzieciom:

 • Zajęcia od 7.30 do 17.30
 • Opiekę 2 pedagogów i kierownika
 • Codziennie zajęcia tematyczne ze specjalistami i mistrzami w swoim dziedzinach
 • Pełne wyżywienie – 3 posiłki + ciepłe i zimne napoje oraz zdrowe przekąski dostępne przez cały dzień w sali
 • Gwarancję bezpieczeństwa dzieci, półkolonie zgłaszane są do kuratorium oświaty
 • Duże doświadczenie organizatora, który zorganizował 140 turnusów półkolonii
 • Dostępne do dyspozycji dzieci gry, planszówki, zabawki i materiały plastyczne
 • Ubezpieczenie NNW
 • Materiały do zajęć
 • Dyplom na koniec turnusu
 • Innowacyjny, autorski program nauczania

Więcej informacji pod numerem telefonu 570 113 230, zapisy@malygeniusz.org

0-1.jpg

Jak być autorytetem dla dziecka?

Jak być autorytetem dla dziecka?

Mały człowiek potrzebuje autorytetów, to pewne. Uczy się przez naśladowanie zachowań innych ludzi, poprzez przyswajanie opinii i przekonań, które słyszy od starszych. Każdemu rodzicowi zależy na tym żeby to właśnie on stał się idolem dla swojego malucha, chociaż trudno zawsze jednoznacznie stwierdzić, że on dobrze na tym wyjdzie. Co w takim razie zrobić, żeby autorytet u dziecka zdobyć i utrzymać na długo?

Co to właściwie znaczy „być autorytetem”?  Będąc autorytetem dla innej osoby mamy możliwość wpływania na jej decyzje, na poglądy, zachowania i sposób postrzegania rzeczywistości. Jesteśmy w posiadaniu pewnej „siły”, której ulega druga osoba. Szukając odpowiedzi na nurtujące ją pytania zwraca się właśnie do nas. Naśladując nasz sposób działania przyjmuje go jako swój własny.

Dla dziecka, które od początku szuka odpowiedzi na wiele pytań, w pierwszej kolejności autorytetem staje się właśnie rodzic. Wymaga od rodzica przekazania wzorów postępowania, które staną się dla niego podstawą fukcjonowania. Od rodziców zależy co ich dziecko będzie czuło, myślało, jak będzie interpretować świat, jakich wyborów dokona. Wiedząc jak ważny dla dziecka jest autorytet rodzica, warto zastanowić się, czy zawsze ma pozytywny wpływ.

Psychologowie wyróżniają cztery podstawowe rodzaje autorytetów:
– wyzwalający: mający wyzwalać umiejętności twórcze drugiego człowieka

– ujarzmiający: wyrażający się w postawie „tak ma być, bo ja tak mówię”

– wewnętrzny: oparty na dobrowolnym wyborze, że właśnie tę, a nie inną osobę chcemy naśladować i nie znikający wraz z nieobecnością autorytetu

– zewnętrzny: oparty na podporządkowaniu uzasadnionym władzą, stanowiskiem czy funkcją autorytetu oraz znikający wraz brakiem kontaktu z autorytetem

Jak widać nie każdy autorytet jest z założenia pozytywny. Ujarzmiający czy zewnętrzny, oparte na chęci władzy, co prawda mogą wywierać skutek w danej chwili, ale kiedy rodzic znika, dziecko czuje się zagubione. Dzieje się tak dlatego, że nie przyswaja na stałe wartości, które rodzic stara się mu wpoić, więc w momencie kiedy zostaje samo, nie ma się do czego odnieść. Te rodzaje autorytetów zabijają kreatywność, samodzielność i nie kształcą zaufania dzieci do samych siebie. W momencie, kiedy rodzica nie ma w pobliżu, dziecko po prostu nie wie co ma robić. Co więcej ono samo unika kontaktu z takim rodzicem, który narzucając swoją wizję świata, w oczach dziecka staje się tyranem.

W takim razie, jakie postawy przyjmować, żeby realizować autorytet wyzwalający i wewnętrzny?

Trzeba tu zadbać o kilka istotnych aspektów:

o spójność psychologiczną-tożsamość słów i czynów

Jeżeli mówisz, że rodzina jest najważniejsza, a nie masz nigdy czasu na rozmowę z dziećmi, jeżeli twierdzisz, że sprzątanie po sobie zabawek jest konieczne, a w całym domu panuje bałagan czy jeżeli namawiasz dziecko do nauki, a od dawna nie przeczytałeś żadnej książki, to twoje czyny i słowe są sprzeczne. Dziecko szybko taki rozdźwięk wyczuje i nie będzie traktować Cię poważnie.

o posiadanie zasad

Jeżeli posiadasz trwały system wartości i trzymasz się go w każdych okolicznościach biorąc odpowiedzialność za swoje zachowanie dziecko czuje w tobie oparcie. Jeżeli zmieniasz zdanie pod wpływem sytuacji, impulsów, czy innych ludzi tracisz w oczach dziecka, a ono traci poczucie bezpieczeństwa.

o szczerość

Kłamstwo prędzej czy później wychodzi na jaw, a na twój autorytet na pewno nie wpłynie pozytywnie sytuacja, w której powiedziałeś coś, co po jakimś czasie okazało się nie być prawdą. Szczególnie jeżeli chodzi o tematy ważne, czy trudne. Jeżeli nie znasz odpowiedzi na pytanie dziecka możesz się do tego przyznać: nawet rodzic może czasem czegoś nie wiedzieć. Natomiast jeśli wprowadziłeś dziecko w błąd, naucz się przyznawać do pomyłek. Pamiętaj też żeby nie ucinać rozmowy stwierdzeniem „dowiesz się jak dorośniesz”. Wbrew powszechnym opiniom dzieci wcale nie są zbyt małe żeby zrozumieć prawdę. Powiedzenie jej zawsze jest lepszym rozwiązaniem niż kłamstwo, nawet jeśli wydaje Ci się, że kogoś chronisz.

o wybranie dziedziny, w której będziesz autorytetem

Nie wmawiaj dziecku, że znasz się na wszystkim najlepiej ze wszystkich. Pozwól mu szukać autorytetów, także w innych osobach. Zapisując dziecko na zajęcia karate czy tańca znajdujesz dla niego nie tylko nowy sposób na spędzenie wolnego czasu, ale także autorytet w postaci instruktora. Oni dużo lepiej znają się na tych dziedzinach niż ty, więc pozwól dzieciom słuchać ich, zamiast chociażby włączać się w prowadznie zajęć.

radość z kontaktów z dzieckiem

Pamiętaj, że autorytetu nie buduje się tylko na posiadanej wiedzy. Ważne są jeszcze emocje! Staraj się być obecnym podczas ważnych dla dziecka wydarzeń i cieszyć się ze wspólnie spędzanego czasu. Podtrzymywanie kontaktu z dzieckiem i zaangażowanie z twojej strony spowodują, że będziesz dla dziecka ważny.

Pamiętaj, że w momencie dorastania dziecko zacznie konfronować wiedzę na temat ludzi i świata, którą mu przekazano szukając nowych autorytetów w rówieśnikach, nauczycielach, sportowcach czy znaczych osobach. Dlatego staraj się być pozytywnym autorytetem już od najmłodszych lat dziecka, tak żeby w późniejszym życiu czuło, że mimo że wzorce się zmieniają, może także polegać na tobie.

 

Autorka: Aleksandra Gontarz