Month Kwiecień 2020

awhCbhLqRceCdjcPQUnn_IMG_0249.jpg

Jak znaleźć pracę w trakcie koronawirusa? Jak planować swoją karierę?

Ostatnie wydarzenia na świecie związane z epidemią i niepewnością na rynku pracy sprawiają, że wiele osób obawia się o swoją karierę i przyszłość zawodową. Postaraj się aktywnie wykorzystać ten czas i nie przestawaj działać.

Znajdź chwilę na:
👉 spisanie swoich sukcesów zawodowych
👉 uaktualnienie CV
👉 uaktualnienie profilu na LinkedIn
👉 przeglądanie serwisów  z ofertami
👉 odświeżenie relacji
👉 zrobienie listy firm, do których wyślesz CV po kryzysie
👉 zdobywanie nowych kompetencji / robienie kursów

Nie czekaj bezczynnie tylko weź sprawy w swoje ręce. Staraj się, o ile to możliwe, przygotować na nadchodzącą przyszłość. Zdrowia!

 

Różne pokolenia na rynku pracy – do którego należysz Ty?

Często mówi się o tym, że dużo cech wspólnych łączy pracowników należących do tego samego pokolenia. Czy rzeczywiście tak jest? Do której z tych grup należysz?

Pokolenie „Z” – urodzeni w drugiej połowie lat 90 lub po 2000 roku, osoby doskonale odnajdujące się w świecie nowoczesnych technologii, otwarci, twórczy, mobilni;

Pokolenie „Y” (Milenialsi) – urodzeni na przestrzeni lat 80′ i 90′, pierwsze pokolenie osób obeznanych z technologiami cyfrowymi, pewni siebie, dobrze wykształceni, władający językami obcymi;

Pokolenie „X” osoby, które weszły na rynek pracy około 89 r., przywiązani do tradycyjnych kontaktów międzyludzkich i komunikacji twarzą w twarz;

Pokolenie „Baby Boomers” – lojalni pracownicy, szanujący autorytety, szukający stabilizacji.

Co ciekawe, powyższy podział choć tak często przytaczany i funkcjonujący w powszechnej świadomości, ma przede wszystkim charakter anegdotyczny. Oznacza to, że powyższe rozróżnienia nie zostały wyodrębnione na podstawie badań naukowych. Cechy, które przypisuje się kolejnym pokoleniom mają charakter stereotypów i można je traktować z przymrużeniem oka.

Nie ulega wątpliwości, że udział poszczególnych pokoleń w strukturze firmy, ma wpływ na charakter zespołu. Wielu pracodawców chce czerpać z potencjału każdej grupy wiekowej, bo mogą się one od siebie wiele nauczyć. Ważne, żeby w przypadku zróżnicowania wiekowego pracowników, czerpać to co najlepsze z ich doświadczeń, niezależnie od tego, jakie pokolenie reprezentują.

Najmłodsze pokolenie może czerpać z doświadczenia jakie zdobyły osoby urodzone w latach 80-90 oraz „baby boomersów”, natomiast pokolenie” Z” jest w stanie pokazać jak można usprawnić i ułatwić ich dotychczasową pracę przy pomocy dzisiejszych technologii. Nieuniknione jest to, że każde nowe pokolenie będzie miało inne oczekiwania i wymagania od rynku pracy. Jest to ukształtowane w dużej mierze przez uwarunkowania, w jakich przychodzi im dorastać, zdobywać wykształcenie i rozpoczynać karierę na rynku pracy.  Przystosowując się do warunków otaczającego ich świata, rozwijają różne cechy i umiejętności.

Niezmiernie ważna jest komunikatywność, otwartość oraz gotowość na naukę i rozwijanie nowych umiejętności przez pracownika niezależnie od tego, jakie pokolenie reprezentuje.

Jak myślisz, czego od Twojego pokolenia można się dowiedzieć? Jakie są atuty Twojego wieku?

1591942_ml.jpg

Czy będą wakacje? Czy będą obozy i kolonie? Koronawirus a wakacje 2020

Czy odbędą się wakacje 2020?

Na razie wszystko wskazuje na to, że wakacje odbędą się w normalnym trybie. Zgodnie z zapowiedzią premiera niedługo zostaną otwarte przedszkola i szkoły dla najmłodszych dzieci. Jest to ukłon w stronę rodziców, którzy muszą godzić opiekę nad maluchami z pracą.

Czy będą obozy? Czy będą kolonie?

W tej kwestii nie ma jeszcze jednoznacznych decyzji. Warto pamiętać, że do wakacji jest jeszcze sporo czasu, bo aż 2,5 miesiąca. Jeśli rezerwowali Państwo terminy na sierpień, to pozostają jeszcze aż 4 miesiące. Zgodnie z obowiązującym prawem organizator wypoczynku w sytuacji odwołania wyjazdu ma obowiązek zwrócić Państwu 100% należności. W związku z tym można spokojnie rezerwować miejsca w niższej cenie, a w mało prawdopodobnym przypadku odwołania kolonii i obozów uzyskać zwrot.

Czy odbędą się półkolonie latem 2020?

Niedługo dzieci wrócą do szkół i przedszkoli w ramach opieki dziennej. Półkolonie są jej odpowiednikiem, więc zakładamy, że półkolonie Małego Geniusza odbędą się zgodnie z planem. Od miesiąca pracujemy nad organizacją turnusów, załatwiamy kwestie organizacyjne i przygotowujemy dla Państwa ciekawy program z naszą kadrą. Oczywiście będziemy na bieżąco dostosowywać formę zajęć, liczbę dzieci w grupie czy zalecenia sanitarne do aktualnej sytuacji.

Jest to dla nas wszystkich trudny czas, a tym bardziej dla rodziców, którzy muszą również zajmować się dziećmi. W Małym Geniuszu optymistycznie patrzymy w przyszłość i mamy wiarę w to, że niedługo się z Państwem spotkamy, a cała sytuacja pozostanie jedynie wspomnieniem.

 

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo zdrowia i optymizmu! 🙂

Zespół Małego Geniusza

boy-1822621_640.jpg

Kto może zostać wychowawcą obozu, kolonii czy półkolonii?

Do takich osób zaliczają się:

 1. nauczyciele (czynni zawodowo)
 2. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia*,
 3. słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia*,
 4. osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
 5. instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,
 6. przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
 7. trenerzy i instruktorzy sportowi.

Osoby wymienione w pkt. 4-7 muszą  mieć ukończone 18 lat życia i   posiadać co najmniej średnie wykształcenie (z wyłączeniem instruktorów harcerskich pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie).

* Odpowiednie przeszkolenie –  zajęcia ujęte w programie studiów zawierające program kursu przygotowawczego  dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży określony w rozporządzeniu.

 

Dokumentami potwierdzającymi ww. kwalifikacje są odpowiednio: 

– zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem zgłoszenia wypoczynku)

– legitymacja instruktorska lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie stopnia instruktorskiego

–  zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia

 

Kto może zostać kierownikiem kolonii?

Osobami uprawnionymi do kierowania wypoczynkiem są wyłącznie:

– nauczyciele (czynni zawodowo)

– czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza,

– inne osoby

 

JEŚLI spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późń. zm.)
 2. spełniają warunki wymienione w § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia, a więc są osobami pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne  i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 3. posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Obowiązek posiadania zaświadczenia ukończenia kursu instruktażowego dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży nie dotyczy osób aktualnie zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

 

Dokumentami potwierdzającymi ww. kwalifikacje są odpowiednio: 

– zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem zgłoszenia wypoczynku)

– legitymacja instruktorska lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie stopnia instruktorskiego i aktualne pełnienie funkcji w organizacji

– zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży obejmującego program określony w załączniku nr 4 do rozporządzania

– dokument  potwierdzający pełnienie funkcji kierowniczej w placówce oświatowej.

 

Ponadto w każdym przypadku kierownik zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający trzyletni okres pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej

Praca wychowawcy kolonijnego jest zajęciem, które daje mnóstwo satysfakcji i przyjemności, ale jest też bardzo wymagające. Wakacje czy ferie to czas, kiedy dzieci odpoczywają od szkolnych reguł i zasad. Niejeden doświadczony wychowawca kolonijny podpowie Ci, że w takiej atmosferze odprężenia z dużym prawdopodobieństwem dzieci dostarczą Ci większej liczy atrakcji niż ty będziesz im w stanie zaproponować.

Mimo wszystko możesz być pewny, że praca wychowawcy okaże się dla Ciebie wartościowym doświadczeniem. Rozwiniesz umiejętności pedagogiczne i organizacyjne, a w pamięci pozostaną dobre wspomnienia i wdzięczni podopieczni.

Jak dostać pracę jako wychowawca? Wpisz w CV informacje, które przekonają pracodawcę, że poradzisz sobie z grupą dzieci. Możesz wykorzystać do tego celu sekcje CV poświęcone umiejętnościom i kompetencjom miękkim. Przede wszystkim zaznacz, że jesteś osobą odpowiedzialną. To ważne, bo odpowiadasz za zdrowie i bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

Kolejna ważna cecha to otwartość, zdolności komunikacyjne oraz organizatorskie. Powinieneś być w stanie zaplanować ciekawie plan dnia, mieć wiele pomysłów na aktywności, gry, zabawy i kreatywne zajęcia dostosowane do wieku uczestników, ale też musisz umieć zbudować swój autorytet i umiejętnie zarządzać czy zdyscyplinować grupę. Umiejętność rozwiązywania konfliktów, trzymania nerwów na wodzy oraz pracy w sytuacjach stresowych będą na wagę złota.

Nie ograniczaj się do wymienienia pożądanych cech w CV. Postaraj się je też wyeksponować podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dobrze jest podać przykłady sytuacji, w których musiałeś zaopiekować się grupą dzieci – przeprowadzić zajęcia, zadbać o bezpieczeństwo podczas wycieczki itp.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruter poprzez zadawanie odpowiednich pytań będzie chciał sprawdzić, czy to co napisaliście w CV jest zgodne z prawdą. Oto kilka pytań, których możemy się spodziewać od osoby przeprowadzającej rekrutacje:

 • Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?
 • Z czego jesteś dumny?
 • Daj mi przykład, kiedy coś zrobiłeś nie tak jak powinieneś. Kiedy coś poszło nie po Twojej myśli. Jak sobie poradziłeś z taką sytuacją?
 • Czego oczekujesz od pracodawcy?
 • Opowiedz mi o Twoim dotychczasowym doświadczeniu.
 • Jaka była najbardziej stresująca sytuacja w pracy, w której się Pan(i) znalazł(a)?
 • Z jakimi ludźmi pracuje się Panu/Pani najlepiej?
 • Co powiedzieliby o Panu/Pani współpracownicy?

 

Podczas aplikowania do pracy można wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie na wychowawcę wypoczynku. Nauka zdobyta w trakcie solidnego szkolenia z pewnością pozwoli Ci zapunktować podczas rozmowy z rekruterem.

Powodzenia podczas rekrutacji!